Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem:
•    5.1/TTP – obiekty użyteczności publicznej,
•    5.2/TMU – tereny mieszkaniowo-usługowe zintegrowane,
•    5.3/TCM - tereny usługowo-mieszkaniowe zintegrowane.

Opis oferty

Nieruchomość z potencjałem na hotel.

Działki o łącznej powierzchni 1537 m2 zabudowane:

Budynek (A) o powierzchni 979,14 m2, obiekt 4-kondygnacyjny o rzucie prostokątnym, podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany konstrukcyjne z bloczków betonu komórkowego i cegły. Drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne drewniane płycinowe. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Ściana frontowa ocieplona styropianem o grubości 10 cm. Wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną.

Budynek (B) o powierzchni 992,44 m2, 2-kondygnacyjny w rzucie prostokąta, podpiwniczony. Jest to obiekt murowany z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe. Ściana zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Wyposażony w instalacje: elektryczną, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną.

Garaż (C) o powierzchni 91,10 m2. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe, tynk cementowo-wapienny. Wyposażony w instalację elektryczną.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

W pobliżu:

  • 250 m - dworzec kolejowy
  • 1 km - punkty handlowo-usługowe
  • 1 km - Urząd miasta
  • 1 km - placówki oświaty
  • 1,5 km - Centrum Handlowe Platan

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 529,66 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 213,01 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 51 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 31,6 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

 

 

Informacje dla pośredników

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone