Uwarunkowania planistyczne

Duża działka pod data center i usługi w dobrej lokalizacji

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Obszar objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gniezna, zatwierdzonym uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 roku oraz zmianami studium zatwierdzonymi uchwałą nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 października 2006 roku, uchwałą nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2008 roku oraz uchwałą nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 września 2012 roku.

Zgodnie z ustaleniami Studium oraz jego zmianami, działki nr 44/1 oraz 43/4 (arkusz mapy 42) leżą w strefie oznaczonej na rysunku Studium, jako MT – strefa tradycyjnej tkanki zabudowy przełomu XIX i XX w., w strefie T – strefa lokalizacji obiektów użyteczności publicznej – telekomunikacja. Zgodnie ze Studium teren ten znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Opis oferty

Dwa budynki w centrum miasta.

Nieruchomość składa się z 2 budynków połączonych dużym, przeszklonym patio, do którego prowadzą 2 bramy wjazdowe bezpośrednio od ul. Mieszka I.
Główny budynek to obiekt 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Do budynku prowadzą 4 wejścia, 1 główne od ul. Mieszka I i 3 z patio. Komunikację wewnątrz zapewniają 3 klatki schodowe – w tym jedna całkowicie przeszklona. W budynku znajdują się 2 windy – osobowa i towarowa. Ponadto na patio znajduje się winda nożycowa pozwalająca na transport materiałów z poziomu piwnicy na poziom parteru.

Parter obiektu to duże powierzchnie z wysokim, 3-metrowym sufitem, aktualnie wykorzystywane na cele edukacyjne – znajduje się tu przedszkole. Pozostałe piętra są częściowo zaaranżowane w układzie gabinetowym z korytarzem pośrodku, wielkość gabinetów waha się od 20-25 m2. Część to przestronne sale po dawnej drukarni – są to bardzo duże powierzchnie do dowolnego zaaranżowania.

Do budynku przynależy parking z ok. 30 miejscami postojowymi.

Ciekawa architektura obiektu oraz doskonała lokalizacja powodują, że obiekt można zaadaptować na działalność kulturalną – na dużych przestrzeniach po dawnej drukarni oprócz ekspozycji sztuki mogą zostać zaaranżowane sale projekcyjne.

Korzystne położenie, układ i konstrukcja budynków dają możliwość przerobienia obiektu także na luksusowy apartamentowiec z usługami na parterze.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center.

W pobliżu:

 • 450 m - Urząd Miasta
 • 500 m - dworzec PKP
 • 550 m - dworzec PKS
 • 600 m - Rynek Starego Miasta
 • 1 km - Archikatedra Gnieźnieńska
 • 43 km - Poznań

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Ze względu na lokalizację w centrum miasta, w rejonie XIX-wiecznej starówki nieruchomość wyróżnia się dużym potencjałem inwestycyjnym. Na jego zwiększenie wpływa łatwy dostęp do komunikacji publicznej, a także gęsta zabudowa mieszkaniowa i liczne punkty handlowo-usługowe.
Istniejący budynek można zmodernizować i zmienić jego funkcję. Może stać się obiektem użyteczności publicznej (np. galeria, kompleks wielofunkcyjny). Istnieje też możliwość adaptacji budynku na mieszkalny z usługami na parterze. Zakres prac należy uzgodnić z konserwatorem.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center.

„Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty”.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostepu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 681,2 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 16,25 m2 w budynku, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 365,55 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 18,14 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 0,6 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 28 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone