Zakup nieruchomości na firmę, a koszty i VAT

Ważnym elementem, który wpływa na rentowność inwestycji w nieruchomość na firmę, jest możliwość zaliczenia jej wartości do kosztów uzyskania przychodu i odzyskania VAT. Jakie możliwości ma przedsiębiorca, gdy już kupi lokal albo budynek i wpisze go do ewidencji środków trwałych swojej firmy? Ile wynoszą odpisy amortyzacyjne? Kiedy można odliczyć podatek VAT? Sprawdź w poniższym poradniku.

Zakup nieruchomości na firmę: odpisy amortyzacyjne

Budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością to — zgodnie z art. 22a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych — środki trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które podlegają amortyzacji. Aby można było dokonywać odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Odpisy mają charakter liniowy przy zastosowaniu stawki z wykazu stawek amortyzacyjnych, które wynoszą:

- 2,5% wartości początkowej dla budynków i lokali niemieszkalnych,

-   1,5% wartości początkowej dla budynków i lokali mieszkalnych,

-   istnieje również możliwość ustalenia stawki indywidualnej, gdy składnik majątkowy spełnia definicję środka używanego oraz zostaje po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji podatnika.

Odpisy amortyzacyjne należy kontynuować aż do momentu, gdy ich łączna kwota osiągnie wartość początkową budynku lub lokalu albo do chwili sprzedaży majątku lub jego likwidacji.

Zakup nieruchomości na firmę a VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Oznacza to, że kupując nieruchomość w celach działalności gospodarczej, można odliczyć podatek VAT.

Podatek VAT a PCC — różnice

Po pierwsze trzeba jednak w rozliczeniach wziąć pod uwagę to, od kogo kupuje się nieruchomość:

-   podatek VAT jest częścią ceny nieruchomości kupowanej od dewelopera albo innego przedsiębiorcy. Dla lokali i budynków o powierzchni 150 m2 wynosi 8%., dla nieruchomości o większej powierzchni stawka VAT wzrasta do 23%;

-   jeśli nieruchomość kupowana jest od osoby prywatnej na mocy umowy cywilnoprawnej (zwykle dotyczy to nieruchomości z rynku wtórnego), należy zapłacić podatek PCC, którego wysokość to 2% ceny nieruchomości zapisanej w akcie notarialnym. Jeśli zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to podatek PCC — analogicznie jak VAT — można zaliczyć do kosztów podatkowych;

Kiedy można odliczyć VAT, a kiedy nie

Druga kwestia to sposób, w jaki nieruchomość będzie wykorzystywana. Ma on wpływ na odliczenia podatkowe:

-   jeśli mieszkanie zostało kupione w celach mieszkaniowych, nie można odliczyć VAT-u zapłaconego przy zakupie;

-   jeśli mieszkanie służy do wynajmu krótkoterminowego i spełnia kryteria działalności opodatkowanej, VAT można odliczyć od podatku. Podobnie jest w przypadku zakupu nieruchomości komercyjnej.

Na co jeszcze zwrócić uwagę kupując nieruchomość na firmę?

Oprócz amortyzacji i VAT, istotne w kontekście zakupu nieruchomości na firmę jest też rozliczenie podatku dochodowego firmy. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, np.poniesione na remonty, naprawy czy koszty zarządzania, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, co obniży podstawę opodatkowania.

Prowadząc niewielką, chociażby jednoosobową działalność gospodarczą, warto rozważyć zakup budynku usługowo-mieszkalnego. Daje on możliwość łączenia funkcji mieszkalnych z usługowymi, np. poprzez zaaranżowanie przestrzeni dla usług na parterze i mieszkania na piętrze budynku. Takie nieruchomości, podobnie jak te spełniające funkcje wyłącznie biurowe albo magazynowe, są w ofercie Orange. Aby uzyskać więcej informacji na ich temat, najlepiej kontaktować się z doradcami sprzedaży.