Rynek nieruchomości komercyjnych – przewodnik

Na początku warto wyjaśnić pojęcie nieruchomości komercyjnej. Co to właściwie jest? Nieruchomość komercyjna to obiekt, w którym można prowadzić działalność gospodarczą lub czerpać zyski z jej wynajmu. Do nieruchomości komercyjnych zalicza się: biura, magazyny, galerie, pasaże handlowe itp. Żeby nieruchomość można było nazwać komercyjną, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • po pierwsze: musi pozostać niezamieszkana
  • po drugie: musi służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku współczesnego budownictwa, można bardzo często spotkać budynki łączone, czyli takie, które pełnią kilka funkcji. Może być tak, że na parterze znajdują się lokale usługowe, a na pozostałych kondygnacjach – mieszkalne.

Rodzaje nieruchomości na rynku komercyjnym

Nieruchomości komercyjne należą do najczęściej sprzedawanych nieruchomości (zaraz po budynkach mieszkalnych). Potencjalni inwestorzy mają w czym wybierać. Jakie są najpopularniejsze rodzaje nieruchomości na polskim rynku komercyjnym?

  • Lokale usługowe i użytkowe
  • Magazyny
  • Hale produkcyjne
  • Nieruchomości przeznaczone na biura
  • Całe budynki (np. galerie handlowe, biurowce, hotele)
  • Działki przeznaczone pod zabudowę komercyjną

Na podstawie powyższych przykładów dobrze widać, że nieruchomości komercyjne to te, które są nabywane w celu czerpania zysków: z wynajmu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych w Polsce – od czego zależy?

Sytuacja na polskim rynku komercyjnym jest ściśle związana z tym, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale też globalnie. Sprzedaż nieruchomości komercyjnych spadła, na co niewątpliwie miał wpływ wybuch wojny w Ukrainie, ale nie tylko. Nie bez znaczenia jest również utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja i podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne. To wszystko spowodowało wzrost cen nieruchomości, ale też wszystkich wydatków, jakie muszą ponosić firmy, w związku z użytkowaniem lokalu (chodzi np. o czynsz, opłaty za prąd, czy internet). Nic więc dziwnego, że inwestorzy nieco ostrożniej podchodzą do zakupu nieruchomości i czekają, aż rynek wróci do równowagi. W między czasie warto trzymać rękę na pulsie i śledzić nieruchomości, które są już dostępne.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce – co ma na niego wpływ?

Wśród czynników, które mają największy wpływ na ceny nieruchomości komercyjnych, wymieniane są trzy: lokalizacja, pobyt i podaż oraz sytuacja ekonomiczna.

Lokalizacja
Lokalizacja to czynnik, który w znacznym stopniu determinuje cenę nieruchomości komercyjnej. Przyjęło się, że obiekty zlokalizowane w centrum, zazwyczaj są znacznie droższe od tych, znajdujących się na obrzeżach. Lokalizacja w centrum przyciąga inwestorów, ze względu na dogodny dojazd czy bliskość punktów usługowych.

Popyt i podaż
Cena nieruchomości jest zależna od popytu i podaży. Jeśli dany region rozwija się gospodarczo, popyt na nieruchomości komercyjne wzrasta. Natomiast podaż jest uzależniona od ilości dostępnych lokali oraz chęci inwestorów do ich sprzedaży lub wynajmu. 

Sytuacja ekonomiczna
Inflacja i spowolnienie gospodarcze mogą powodować, że inwestorzy będą ostrożniej podejmować decyzje. Z kolei firmy, których budżety zostaną ograniczone, będą szukać oszczędności, np. wybierając mniejszy i tańszy lokal.

Rynek nieruchomości komercyjnych to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który daje możliwość inwestowania, ale też prowadzenia działalności gospodarczej. Cena nieruchomości komercyjnych jest uzależniona od wielu czynników. Przed podjęciem decyzji o zakupie lub wynajmie, warto je wszystkie dokładnie przeanalizować.