Idealna działka pod fotowoltaikę, czyli jaka?

Jakie grunty pod fotowoltaikę wybrać?

Sukces przedsięwzięcia OZE zależy w głównej mierze od wyboru odpowiedniej nieruchomości, która powinna zapewnić odpowiednie warunki dla pracy paneli fotowoltaicznych. Równie ważna jest odpowiednia infrastruktura, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac montażowych. Jakie cechy powinna posiadać idealna działka pod fotowoltaikę? Przedstawiamy pięć najważniejszych atrybutów:

1. Działka pod fotowoltaikę: odpowiednio nasłoneczniona

Aby panele słoneczne uzyskały maksimum wydajności, powinny być skierowane na południe, aby najdłużej korzystać z promieni słonecznych. Dlatego też idealne będą grunty pod fotowoltaikę o płaskiej rzeźbie terenu lub takie, które posiadają nachylenie w kierunku południowej strony.

Podczas wyboru odpowiedniej działki pod fotowoltaikę należy zwrócić uwagę również na bliskie sąsiedztwo. Drzewa, wysokie budynki i farmy wiatrowe powodują zacienienie terenu, co wiązać się będzie ze spadkiem efektywności całej instalacji. Najlepszą lokalizacją dla fotowoltaiki będą więc nieużytki na obszarach rolniczych lub działki inwestycyjne, zlokalizowane w większych miastach. Więcej informacji na temat tych ostatnich dowiesz się z artykułu: Działka inwestycyjna – co to znaczy?

2. Grunty pod fotowoltaikę – niska klasa gleby i nieużytki

Jeżeli chodzi o przeznaczenie działek rolnych pod instalacje OZE, to polskie prawo podchodzi dość rygorystycznie do tej kwestii. Grunty o wysokiej klasie jakości gleby (I-III) są pod ochroną prawną - są wyłącznie przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej. Farmy fotowoltaiczne mogą powstać na działkach o niższej klasie jakości gleby oraz na nieużytkach, o ile te spełniają pewne wymogi (o nich poniżej).

Farmy fotowoltaiczne to dochodowy biznes dla firmy, które „uciekają” z wielkich miast na wieś. Na naszym blogu przeczytasz więcej O zaletach przeniesienia firmy na prowincję.

3. Tereny pod fotowoltaikę z odpowiednim zapisem w miejscowym planie

Wspomniane warunki to zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczają budowę farmy fotowoltaicznej na danym obszarze. Ten dokument planistyczny - uchwalany przez radę danej gminy – określa przeznaczenie i warunki zabudowy nieruchomości znajdujących się w jej obrębie. Procedura uchwalania planu jest długotrwała, dlatego też wiele samorządów nie posiada tego strategicznego dokumentu. W takiej sytuacji inwestor powinien wystąpić do starostwa powiatowego o wydanie warunków zabudowy dla interesującej go działki.

4. Działka pod fermę fotowoltaiczną: odpowiednio duża i szeroka

Względami technicznymi jest podyktowana minimalna powierzchnia działki pod fotowoltaikę. Panele powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby nie zaciemniały się nawzajem. Przyjmuje się, że do budowy instalacji o mocy 1MW potrzebna jest powierzchnia co najmniej 2 ha. Z kolei preferowana szerokość działki to minimum 50 metrów, co pozwala zapewnić dojazd do poszczególnych paneli, a także zachować optymalną odległość do granicy działki.

5. Teren pod fotowoltaikę z odpowiednią infrastrukturą

Ten aspekt wyboru odpowiedniej działki pod fotowoltaikę podyktowany jest względami ekonomicznymi. Działka, do której prowadzi już utwardzona droga, ogranicza koszty inwestycji, ponieważ odchodzą wydatki związane z zapewnieniem do niej dojazdu. Taka nieruchomość stanowi również spore udogodnienie logistyczne - ułatwia transport elementów instalacji i ich montaż.

Bliskość sieci energoelektrycznej to kolejna cecha idealnej działki pod fotowoltaikę. Przyjmuje się, że dystans dzielący instalację OZE od punktu przyłączeniowego powinien maksymalnie wynosić 500 metrów. Z każdym kolejnym metrem koszt inwestycji niestety znacząco rośnie.

Działki pod fotowoltaikę - oferty na sprzedaż

Działki fotowoltaiczne można znaleźć w ofercie nieruchomości Orange. Są to tereny, które posiadają wszystkie wymienione cechy idealnej działki dla instalacji OZE. Tereny te są usytuowane w różnych częściach Polski, stanowią one grunty inwestycyjne oraz nieużytki rolne. Więcej informacji o działkach pod fotowoltaikę (oferty na sprzedaż) znajdziesz pod adresem: https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1962/0