Jak zagospodarować działkę leśną?

Ceny działek leśnych mogą być bardzo atrakcyjne. Użytkowanie takiego terenu oraz możliwości inwestycyjne, które oferuje, są jednak ograniczone prawnie. Czy działkę leśną można ogrodzić i co można na niej budować w zależności od oznaczenia gruntu? Czy działkę leśną można przekształcić na budowlaną i czym jest wyłączenie z produkcji leśnej? Sprawdź, co warto wiedzieć o zagospodarowaniu działki leśnej.

Czym jest działka leśna?

Wbrew potocznemu rozumieniu, nie każdy obszar zadrzewiony jest działką leśną. Z punktu widzenia prawa działka leśna to zwarty teren o powierzchni co najmniej 0,1 ha, który:
·  pokryty jest roślinnością typową dla lasu lub jest jej przejściowo pozbawiony;
· 
przeznaczony jest do produkcji leśnej, wykorzystywany jest dla potrzeb gospodarki leśnej, jest rezerwatem przyrody, częścią parku narodowego albo jest wpisany do rejestru zabytków.

O przeznaczeniu parceli decyduje przy tym wpis do ewidencji gruntów i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W pierwszym przypadku działka leśna ma oznaczenie Ls, a w drugim ZL.

Działka leśna – co można budować na takim terenie? Czy działkę leśną można ogrodzić?

Możliwości inwestycyjne na działce leśnej zależą od tego, czy MPZP przewiduje możliwość zabudowy na danym terenie. Jeśli w planie jest jedynie oznaczenie ZL, na terenie mogą powstać tylko obiekty związane z produkcją leśną. Co więcej, lasu nie można nawet ogrodzić bez zgody nadleśnictwa, która wydawana jest tylko w uzasadnionych przypadkach (np. ochrony roślinności).

 Istnieją jednak działki leśne z możliwością zabudowy, które w MPZP oprócz ZL mają również dodatkowe oznaczenia, na przykład zaczynające się od litery M (zabudowa mieszkaniowa) lub U (zabudowa usługowa). W takim wypadku zabudowa danego typu będzie możliwa, jednak najpierw należy planowany teren inwestycji wyłączyć z produkcji leśnej.

 Wymaga to wniosku do Lasów Państwowych oraz opłat za wyłączenie (jednorazowej i rocznych). Wyłączony obszar można już ogrodzić, jednak powinien mieć on prosty kształt i nie może przerywać ciągłości lasu. Należy też uzyskać zgodę na wycinkę drzew niezbędną do przeprowadzenia inwestycji.

 Jeśli działka nie została w ogóle uwzględniona MPZP, ale w ewidencji gruntów jest lasem, trzeba najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Będzie to możliwe, gdy działka ma dostęp do drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu i co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana.

Czy działkę leśną można przekształcić na budowlaną?

Działkę leśną można przekształcić na budowlaną, jednak jest to rozwiązanie czasochłonne, kosztowne i nie zawsze będzie możliwe. Koszt zmiany planu miejscowego to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc będzie opłacalny tylko przy większych inwestycjach. Wniosek złożony do gminy wymaga również zgody:

· Ministra Ochrony Środowiska (jeśli grunt jest własnością Skarbu Państwa)

· Marszałka województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej (dla pozostałych gruntów).

Kolejnym etapem jest wspomniana już zgoda na wyłączenie gruntu spod produkcji leśnej i wnioskowanie o pozwolenie na budowę.

 Alternatywnym rozwiązaniem może być zakup działki leśnej, na której znajdują się już budynki, które można wykorzystać do różnych celów gospodarczych i biurowo-administracyjnych. Dobrym przykładem są nieruchomości Ołdakowizna/Poręby Leśne (Borucza) położone około 40 kilometrów od granic Warszawy. W ofercie nieruchomości Orange na sprzedaż są również inne atrakcyjne działki leśne.

Pomysły na działkę leśną – jak ją zagospodarować?

W zależności od statusu prawnego i oznaczenia w dokumentach działkę leśną można wykorzystać na przykład do:

 ·  prowadzenia gospodarki leśnej, w tym zbierania i sprzedaży drewna;
·  hodowli zwierząt leśnych, uprawy roślin leśnych i produkcji miodu;
· 
turystyki i rekreacji (organizowanie biwaków, obozów survivalowych, warsztatów ekologicznych, parków linowych, paintballa i innych gier terenowych, noclegów w domkach letniskowych lub większych budynkach itp.);
·  projektów artystycznych i kulturalnych (m.in. organizacja plenerów malarskich/fotograficznych, koncertów i innych imprez plenerowych).