Uwarunkowania planistyczne

Dla działki nr 397 – Ołdakowizna o pow. 161,44 ha
Studium Gminy Stanisławów: Uchwała Nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 roku. Oznaczone w studium kolorem zielonym jako Lasy.

Dla działki nr 332 – Borucza o pow. 159,43 ha
Studium Gminy Strachówka: Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015 roku. Funkcje: ZL – lasy, WW - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej.

 

Opis oferty

Bardzo duża działka stanowiąca kompleks leśny, 40 km od granic Warszawy.

Do sprzedaży dwie działki (dwie nieruchomości) stanowiące funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 320,87 ha.

- działka nr 397 – Ołdakowizna gm. Stanisławów, pow. miński o pow. 161,44 ha

- działka nr 332 – Borucza gm. Strachówka, pow. wołomiński o pow. 159,43 ha

Nieruchomość stanowi kompleks leśny, ok. 800 m od trasy nr. 50 Mińsk Mazowiecki-Łochów. W znacznej części ogrodzona jest siatką zamocowaną na słupach betonowych.

W kompleksie leśnym znajdują się budynki i budowle:

• budynek administracyjny o pow. użytkowej 432,9 m2

• budynek gospodarczy o pow. użytkowej 255 m2

• budynek biurowy o pow. użytkowej 873,7 m2

• budynek energetyczny o pow. użytkowej 222,1 m2

• budynek zagłębiony o pow. użytkowej 505 m2

• magazyn paliw syntetycznych o pow. użytkowej 15,5 m2

• portiernia wolnostojąca o pow. użytkowej 3,3 m2

• portiernia wolnostojąca o pow. użytkowej 34,4 m2

• leśniczówka o pow. użytkowej 17,1 m2

• ponadto: dwie wiaty (w tym jedna drewniana ok. 70 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi ok. 2356 m2.

Wieża 35 m znajdująca się na nieruchomości nie jest do sprzedaży. Na grunt pod wieżą zostanie przy sprzedaży ustanowione prawo użytkowania dla Orange Polska.

Lokalizacja z dogodnym dojazdem do Warszawy - ok. 40 min.

Dojazd do nieruchomości: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dn. 11.09.2019r. wpisał w dziale III KW. nr SI1M/00106444/2 ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności drogi koniecznej o pow. 0.1908 ha na gruncie działek nr 404 i 407 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej we wsi Borucza powiat wołomiński oznaczonej jako działka nr 332 i nieruchomości położonej we wsi Ołdakowizna pow. miński oznaczonej jako działka 397.

Na terenie nieruchomości nie znajduje się schron ani budowla ochronna.

W pobliżu:

• rzeka Rządza
• 800 m – droga krajowa nr 50
• 1 km – sklep spożywczy
• 40 km – granice Warszawy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Najbardziej właściwe jest użytkowanie nieruchomości, w sposób określony w SUiKZP – tj. jako TERENU LASÓW, przy uwzględnieniu możliwości inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem terenami leśnymi.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

• powierzchni 444,9 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania (pomieszczenia OPR nie wymagają ogrzewania)
• powierzchni 23,2 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
• powierzchni 3.168,67 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu (bez kabli SN)
• powierzchni 157,5 m2 na i nad gruntem, na zasadzie użytkowania

Na terenie nieruchomości należy zagwarantować 1 miejsce parkingowe oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych dla służb technicznych obsługujących urządzenia. Po sprzedaży zostaną wykonane prace zabezpieczające infrastrukturę techniczną.
Nabywca wykona we własnym zakresie nowe przyłącze energetyczne na podstawie uzyskanych warunków zasilania z OSD i podłączy do swego zasilania obwody części przeznaczonej do sprzedaży.
Obecne dwa przyłącza pozostają na cele zasilania urządzeń technicznych.

  

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie podlegają prowizji wynikającej z §6 pkt. 2 i pkt.3 Umowy na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL. Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia do Umowy celem ustalenia wysokości przysługującej prowizji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone