Jak wygląda idealna przestrzeń magazynowa, a z jakiej korzysta się w praktyce?

Idealna przestrzeń magazynowa – czy w ogóle istnieje?

Istnieje, ale stanowi rzadkość. Duże koncerny, produkujące na szeroką skalę, dysponują nowoczesną infrastrukturą magazynową, która posiada ogromną przestrzeń i jest dostosowana do wymogów i potrzeb danej działalności. Hale te zwykle są budowane od podstaw, a już na etapie projektowania ustalony zostaje rozkład poszczególnych stref i ciągów komunikacyjnych, a także odpowiednie rozlokowanie i oznaczenie przestrzeni do przechowywania towaru.

Natomiast problem z niewystarczającą infrastrukturą magazynową mają zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa. Wpływ na ten stan mają czynniki rynkowe, techniczne i finansowe. Budowa hali magazynowej o powierzchni 500 mkw to koszt sięgający powyżej 1 mln zł. Należy do niego dodać wydatki związane z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół, nie mówiąc już o samym koszcie zakupu działki pod magazyn. Dla wielu firm to bariera finansowa nie do pokonania.

Przestrzeń magazynowa: z jakiej korzysta się w praktyce?

W przypadku małych podmiotów, które nie potrzebują aż takiej powierzchni magazynowej – funkcję przechowywania przejmują zazwyczaj nie użytkowane pomieszczenia znajdujące się na zapleczu (w przypadku biur i punktów usługowych). Są one często nieadekwatne do potrzeb danej działalności, przez co są przeładowane, ciasne i ciemne (z powodu wysoko ustawionych pudeł).

W przypadku firm produkcyjnych czy handlowych przestrzeń magazynowa może mieścić się w halach, hangarach, w części budynku użytkowego, a także – o ile pozwala na to specyfika materiałów – na placach składowych. Większość przedsiębiorstw decyduje się na adaptację istniejących już budynków: mogą to być poprzemysłowe hale, stare fabryki, budynki biurowo-magazynowe czy dawne PGR-y (państwowe gospodarstwa rolnicze). Adaptacja może również dotyczyć innych obiektów, które mają odpowiednią powierzchnię i wysokość, dostęp do drogi i miejsce do załadunku, a także możliwość zamontowania regałów i urządzeń magazynowych. Rozwiązanie takie jest nierzadko o wiele tańsze niż zakup odpowiedniej działki pod magazyn, a następnie budowa infrastruktury magazynowej.

Przestrzeń magazynowa i jej adaptacja dla nowego rodzaju działalności

Magazyny, które powstały na skutek zmiany przeznaczenia dotychczasowego budynku, mają pewne ograniczenia architektoniczne wynikające np. z niekorzystnego układu pomieszczeń czy niewystarczającej ich powierzchni. W efekcie w takich magazynach jest znacznie hałaśliwej i tłoczniej niż w przypadku nowoczesnych hal. Wiele firm radzi sobie jednak z tym problemem, dzięki odpowiedniej optymalizacji zagospodarowania przestrzeni magazynowej. Wyższe regały i wydzielenie stref funkcyjnych pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie dostępnego metrażu.

Inna kwestia to standard pomieszczeń: budynki, które mają zostać zaadaptowane do nowej funkcji, są często stare i zaniedbane w związku z ich czasowym wyłączeniem z użytku, wymagają więc nierzadko rewitalizacji. Jej stopień zależy od nakładów finansowych nowego właściciela. Obok udanych i efektownych adaptacji znajdą się więc i takie magazyny, które z racji znacznych oszczędności mają dość nieestetyczny wygląd i kiepsko zaaranżowaną przestrzeń.

Gdzie szukać budynków o możliwościach adaptacyjnych?

Wśród nieruchomości Orange – obok działek pod magazyn – znajdują się należące do spółki budynki biurowo-magazynowe, które wraz rozwojem technologicznym przestały być potrzebne. Mają one atrakcyjne lokalizacje - w centrum małych miast lub na ich peryferiach. Ceny tych nieruchomości są niższe od rynkowych, co wiąże się z istniejącą na ich terenie infrastrukturą telekomunikacyjną – np. w postaci okablowania w ziemi czy na budynku. W przypadku zmiany właściciela musi ona zostać zachowana w pierwotnej formie (za dostęp do niej Orange dokonuje stosownej opłaty na rzecz nowego właściciela). Jeżeli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, koniecznie skorzystaj z naszej wyszukiwarki ofert nieruchomości.