Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05.07.2017

Informujemy o uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmuje nasze nieruchomości w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 2 i Jagiellońską 34. Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 2 położona jest na terenie o symbolu 10.157MW/U o funkcjach mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych. Natomiast nieruchomość  przy ul. Jagiellońskiej 34 leży na terenie 10.164 U – o podstawowej funkcji usługowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 40% powierzchni zabudowy.

Przypominamy również, że nasza flagowa nieruchomość  w Łodzi przy al. Kościuszki 10/12 MPZP znajduje się na terenie o symbolu  5.01 MW/U – o podstawowych funkcjach mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych, a uzupełniających przeznaczonych na parkingi kubaturowe nadziemne, podziemne i inne.