Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą NR L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej: E18 Maślice Małe.

Przeznaczenia terenów: M — obszary mieszkaniowe;
klasy przeznaczeń:
-mieszkalnictwo (dominujące)
-usługi powszechne 1 (uzupełniające) //handel detaliczny, rozrywka, upowszechnianie kultury, obiekty sakralne, biura i pracownie, produkcja drobna i usługi drobne, obsługa pojazdów i jednostek,  opieka nad dzieckiem, usługi zdrowia, edukacja, mieszkania towarzyszące, abudowa zamieszkiwania zbiorowego i wspólnot religijnych//
-usługi powszechne 2 (uzupełniające) //gastronomia, obiekty hotelowe, kryte urządzenia sportowe, pomoc społeczna//
-nauka (uzupełniające) , //uczelnie wyższe, obiekty naukowe i badawcze//
-infrastruktura (uzupełniające) 
-zieleń (uzupełniające)


Opis oferty

Nieruchomość w zabudowie szeregowej na Maślicach do zamieszkania lub na biuro.

Na działce znajduje się budynek mieszkalno-techniczny. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, brak piwnicy. Budynek stanowią dwa lokale: na parterze usytuowany jest lokal użytkowy (pomieszczenie centrali), drugą i trzecią kondygnację zajmuje lokal mieszkalny. Lokal użytkowy dostępny jest z poziomu terenu, natomiast lokal mieszkalny zewnętrznymi trzybiegowymi schodami od frontu budynku i schodami kręconymi od strony elewacji tylnej. Nieruchomość jest ogrodzona.

Lokal użytkowy o powierzchni 59,44 m2 (udział w gruncie 0,4292), znajduje się na parterze. W jego skład wchodzą 4 pomieszczenia: sanitarne, gospodarcze, centrali oraz przedsionka. Lokal mieszkalny o powierzchni 79,06 m2 (udział w gruncie 0,5708), zajmuje I piętro i poddasze. Składa się z wiatrołapu, przedpokoju, klatki schodowej, kuchni, łazienki z wc, 3 pokoi i korytarza. Lokal dwustronny z tarasem.

Budynek mieszkalny ogrzewany gazem, natomiast pomieszczenie techniczne nieogrzewane.
Nieruchomość z dostępem do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto w budynku elektryczność, telefon i internet.

W pobliżu:

  • 350 m – przystanek autobusowy
  • 450 m – duży dyskont spożywczy oraz inne usługi
  • 950 m –  autostradowa obwodnica Wrocławia A8
  • 1,5 km – Stadion Miejski
  • 1,5 km – rzeka Odra
  • 1,5 km – Las Pilczycki

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. Nieruchomość można wykorzystać na cele biurowe jak i mieszkalne. W niedalekiej odległości od budynku znajdują się przystanki autobusowe oraz punkty usługowe, w tym duży dyskont spożywczy. Zaletą nieruchomości jest także niewielki dystans (1,5 km) od dużych terenów zielonych (Las Pilczycki) oraz Stadionu Miejskiego.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczącej:

  • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 49,79 m2
  • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie 13,71 m2
  • użytkowania na gruncie (linia nad gruntem) powierzchni 6,6 m2
  • służebności przesyłu na elewacji o powierzchni 6,2 m2

W przypadku kolizji z planami zagospodarowania nieruchomości istnieje możliwość zmiany lokalizacji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone