Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego: Uchwałą Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Opis oferty

Kompleks budynków w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 998 m2. Działka jest zabudowana dwoma budynkami. Budynek techniczny o powierzchni użytkowej  199,80 m2, to obiekt wolnostojący, parterowy, posiadający podpiwniczenie oraz poddasze użytkowe. Budynek pomocniczy (dwa połączone segmenty) o powierzchni użytkowej 60,40 m2 jest obiektem parterowym.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 1,1 km – duży dyskont spożywczy
  • 7,3 km – autostrada A1
  • 45 km – Grudziądz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości na zasadzie:

  • użytkowania łącznej powierzchni 44,65 m2
  • służebności przesyłu na obszarze 107,46 m²

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone