Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin.
Zgodnie ze Planem Miejscowym teren, na którym leży wyceniana nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:
2 UMN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi

Opis oferty

Budynek biurowy na Rynku.

Do sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Drobinie. Nieruchomość ma kształt przypominający wydłużony prostokąt, położona jest w pierwszej linii zabudowy w stosunku do ulicy Rynek. Powierzchnia działki to 376 m2. Budynek biurowo-techniczny o powierzchni 296 m2 posadowiony na działce jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na działce usytuowany jest kontener z agregatem prądotwórczym nie związany trwale z gruntem.

W pobliżu:

  • 30 m – droga krajowa nr 60
  • 150 m – Urząd Miasta i Gminy
  • 370 m – drogra krajowa nr 10
  • 30 km – Płock

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych:

  • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,59 m2 w budynku biurowo-technicznym (w piwnicy, na parterze, na I piętrze)
  • służebności przesyłu dla urządzeń i sieci teletechnicznych biegnących w gruncie (powierzchnia zajętego gruntu: 27,25 m2)

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone