Uwarunkowania planistyczne

Obiekt na usługi medyczne w centralnej części Radomia.

Zgodnie z obowiązującym na tym terenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radomia działki i nieruchomość znajdują się w obszarze intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Opis oferty

Nieruchomość na cele biurowo-mieszkalne w dobrej lokalizacji.

Nieruchomość obejmuje działki nr:

  • 187/5 o pow. 149 m2
  • 238/2 o pow. 1435 m2

Łączna powierzchnia działek wynosi 1584 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się murowany wolnostojący budynek biurowo-magazynowy. Obiekt posiada jedną kondygnację wraz z piwnicą, o całkowitej powierzchni użytkowej 1354,7 m2. Nieruchomość ma regularny kształt i jest częściowo ogrodzona. Na powierzchni 1182,70 m2 znajduje się duże pomieszczenie po centrali (433,9 m2) oraz mniejsze pomieszczenia biurowe i magazynowe. Układ funkcjonalny parteru zapewnia możliwość wykorzystania na cele usługowo-handlowe, biurowe oraz ewentualnie mieszkalne. Nieruchomość o dużym potencjale aranżacyjnym (rozbudowa, przebudowa według potrzeb).

W pobliżu:

  • 20 m – przystanek komunikacji miejskiej
  • 350 m – duży dyskont spożywczy oraz inne usługi
  • 400 m – droga krajowa nr 7
  • 1,1 km – Zalew Borki
  • 1,5 km – Nowy Ratusz, Rynek

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest jej korzystne położenie w centralnej części Radomia. W pobliżu przebiega również droga krajowa nr 7, a przystanek komunikacji miejskiej jest tuż przy nieruchomości. Nieruchomość o dużym potencjale aranżacyjnym (rozbudowa, przebudowa według potrzeb).

Przyjmując aktualną powierzchnię zabudowy – 760 m2 oraz średnią wysokość 7 kondygnacji można uzyskać 3550 m2 PUM. Wariant możliwy do realizacji przy ewentualnym wyburzeniu/zaadaptowaniu aktualnego budynku oraz zmianie funkcji terenu na mieszkaniową.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 279,55 m2 (172,85 m2 w piwnicy; 106,70 m2 na parterze)
  • służebności przesyłu dla urządzeń i sieci teletechnicznych biegnących w gruncie (powierzchnia zajętego gruntu: 125,34 m2)
  • powierzchni 45,58 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone