Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanniki teren, na którym położona jest nieruchomość znajduje się w obszarze funkcjonalnym określonym jako teren z dominacją zabudowy mieszkaniowej (nierolniczej) z usługami towarzyszącymi, strefa potencjalnych przeobrażeń i inwestowania.

Opis oferty

Budynek na cele mieszkalno-uslugowe.

Działka gruntu o powierzchni 1100 m² zabudowana jest budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 390,5 m2. Nieruchomość ma kształt przypominający prostokąt i położona jest w pierwszej linii zabudowy w stosunku do ulicy Warszawskiej. Na działce zaprojektowany jest parking dla kilku samochodów osobowych. Obiekt biurowo-techniczny wybudowany w 1997 roku jest budynkiem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 100 m – Urząd Miejski
  • 450 m – Pałac
  • 75 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych:

  • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 74,30 m2 w budynku biurowo-technicznym (Wariant 1)
  • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,95 m2 w budynku biurowo-technicznym (Wariant 2)
  • służebności przesyłu dla urządzeń i sieci teletechnicznych biegnących w gruncie (powierzchnia zajętego gruntu: 105,96 m2)

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone