Uwarunkowania planistyczne

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość, objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bohaterów” w Bydgoszczy. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/918/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 1998 r. nieruchomość położona jest w przeważającej części na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem "53.UŁ" – teren centrali telekomunikacyjnej z zielenią towarzyszącą i miejscami parkingowymi, dopuszcza się remonty, modernizacje i przebudowy oraz w minimalnej części na obszarze oznaczonym symbolem "54.KS" – teren istniejącej stacji benzynowej, ustala się adaptację obiektu.

Opis oferty

Nieruchomość w Bydgoszczy, w otoczeniu osiedli mieszkaniowych i lasów w dzielnicy Fordon.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 1 o powierzchni 6377 m2. Na działce mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3040,64 m2. Obiekt posiada 3 kondygnacje (2 kondygnacje naziemne i piwnica) i jest murowany.

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, open space oraz pomieszczenia socjalne            i techniczne z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Na parterze znajduje się stacja trafo zakładu energetycznego.
Na dachu budynku znajduje się maszt telefonii mobilnej.
Nieruchomość częściowo ogrodzona, z dobrą ekspozycją oraz dziedzińcem i utwardzonym placem na miejsca postojowe. Do dyspozycji również parking zewnętrzny przy budynku.
W gruncie terenu zielonego nieruchomości przebiega linia ciepłownicza dla której zakład ciepłowniczy wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności (ze względu na zasiedzenie służebności). Istnieją drobne przekroczenia granic nieruchomości przez sąsiednie naniesienia (ścieżkę rowerową).

Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową. Obecne przyłącze energetyczne pozostaje po sprzedaży własnością Orange na cela zasilania urządzeń. Nabywca zobowiązany jest do wybudowania własnego przyłącza energetycznego.

W budynku w piwnicy znajduje się Budowla ochronna (schron) w ewidencji Obrony Cywilnej o pojemności 70 osób z możliwością wykorzystania w czasie pokoju na cele właściciela np. magazynowe.

W pobliżu:

 • 150 m – duży dyskont spożywczy oraz inne liczne punkty usługowo-handlowe
 • 250 m – przystanek komunikacji miejskiej
 • 1 km – Galeria Fordon
 • 1,1 km – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • 1,2 km – droga krajowa nr 80
 • 1,2 km – dworzec PKP Bydgoszcz Fordon

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest korzystna lokalizacja, w pobliżu drogi krajowej nr 80. Do dyspozycji liczne miejsca na parkingu wewnętrznym oraz zewnętrznym. Ponadto dogodny dojazd komunikacją miejską do centrum Bydgoszczy.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • użytkowania w zakresie powierzchni technicznej:
  - w budynkach - 836,13 m2
  - gruntu - 22,10 m2
  - dachu- 62 m2
  - elewacji - 37,15 m2
 • służebności przesyłu w zakresie infrastruktury usytuowanej w gruncie – 336,51 m2

Do czasu zakończenia prac posprzedażowych ustanowione zostanie tymczasowe Ograniczone Prawo Rzeczowe dotyczące użytkowania w zakresie powierzchni technicznej w pomieszczeniu na powierzchni 9,29 m2.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone