Uwarunkowania planistyczne

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość, objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bohaterów” w Bydgoszczy. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/918/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 1998 r. nieruchomość położona jest w przeważającej części na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem "53.UŁ" – teren centrali telekomunikacyjnej z zielenią towarzyszącą i miejscami parkingowymi, dopuszcza się remonty, modernizacje i przebudowy oraz w minimalnej części na obszarze oznaczonym symbolem "54.KS" – teren istniejącej stacji benzynowej, ustala się adaptację obiektu.

Opis oferty

Nieruchomość na cele biurowo-usługowe w w Bydgoszczy, w otoczeniu osiedli mieszkaniowych i lasów w dzielnicy Fordon.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 1 o powierzchni 6377 m2. Na działce mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3040,64 m2. Obiekt posiada 3 kondygnacje (2 kondygnacje naziemne i piwnica) i jest murowany.

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, open space oraz pomieszczenia socjalne            i techniczne z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Na parterze znajduje się stacja trafo zakładu energetycznego.
Na dachu budynku znajduje się maszt telefonii mobilnej.
Nieruchomość częściowo ogrodzona, z dobrą ekspozycją oraz dziedzińcem i utwardzonym placem na miejsca postojowe. Do dyspozycji również parking zewnętrzny przy budynku.
W gruncie terenu zielonego nieruchomości przebiega linia ciepłownicza dla której zakład ciepłowniczy wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności (ze względu na zasiedzenie służebności). Istnieją drobne przekroczenia granic nieruchomości przez sąsiednie naniesienia (ścieżkę rowerową).

Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową. Obecne przyłącze energetyczne pozostaje po sprzedaży własnością Orange na cela zasilania urządzeń. Nabywca zobowiązany jest do wybudowania własnego przyłącza energetycznego.

W pobliżu:

 • 150 m – duży dyskont spożywczy oraz inne liczne punkty usługowo-handlowe
 • 250 m – przystanek komunikacji miejskiej
 • 1 km – Galeria Fordon
 • 1,1 km – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • 1,2 km – droga krajowa nr 80
 • 1,2 km – dworzec PKP Bydgoszcz Fordon

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest korzystna lokalizacja, w pobliżu drogi krajowej nr 80. Do dyspozycji liczne miejsca na parkingu wewnętrznym oraz zewnętrznym. Ponadto dogodny dojazd komunikacją miejską do centrum Bydgoszczy.

Nieruchomość z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Do wykorzystania na cele handlowo-usługowe, administracyjne. Możliwa również przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • użytkowania w zakresie powierzchni technicznej:
  - w budynkach - 836,13 m2
  - gruntu - 22,10 m2
  - dachu- 62 m2
  - elewacji - 37,15 m2
 • służebności przesyłu w zakresie infrastruktury usytuowanej w gruncie – 336,51 m2

Do czasu zakończenia prac posprzedażowych ustanowione zostanie tymczasowe Ograniczone Prawo Rzeczowe dotyczące użytkowania w zakresie powierzchni technicznej w pomieszczeniu na powierzchni 9,29 m2.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone