Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP: działka o numerze ewidencyjnym 1911/1 położona jest głównie na terenie oznaczonym symbolem: 065T - tereny urządzeń telekomunikacyjnych i w drobnej części na terenie oznaczonym symbolem: 044U/MW2 oraz działka 1911/2 położona na terenie oznaczonym symbolem: 29KX - wydzielony ciąg pieszy.

Wyciąg z karty terenu o numerze 065:
Powierzchnia - 0,27 ha
Przeznaczenie terenu T – Tereny urządzeń telekomunikacji
a) intensywność zabudowy - do 0,75;
b) dopuszczalne gabaryty budynków: wysokość zabudowy - do 12,0 m, rodzaj dachu - nie ustala się;
c) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
d) powierzchnia zabudowy - do 0,50 powierzchni działki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki budowlanej;
Dodatkowe uwarunkowania:
-  przez obszar objęty planem przebiegają (w południowej części gruntu) kanały magistrali cieplnej 2xDN500, 2xDN400 i 2xDN 300. W strefie o szerokości 3,0 m od skrajni kanału lub rurociągu PEHD oraz 2,0 m od pozostałych kanałów/rurociągów o wysokich parametrach występują ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania. Wszelkie działania inwestycyjne w tych strefach należy uzgodnić z gestorem sieci;
- przez teren (przy północnej granicy działki) przebiega gazociąg średniego ciśnienia - dokumentację budowlaną planowanych inwestycji uzgodnić z gestorem sieci;
- dokumentację budowlaną planowanych inwestycji na terenie 065 T należy uzgodnić z właściwymi służbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie);

Opis oferty

Budynek biurowy blisko portu w Gdyni.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 1911/1 i 1911/2 o łącznej powierzchni 2925 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku techniczno - biurowego o powierzchni użytkowej 797,13 m²
- budynku pomocniczego - agregatu o powierzchni użytkowej 47,50 m².

W obrębie nieruchomości znajduje się dz. nr 1323/11 należąca do gestora energii elektrycznej, dostęp prawnie nieuregulowany.

Budynek techniczno–biurowy – obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, wolnostojący, wybudowany w 1982.

Budynek pomocniczy–agregat – obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Teren działki jest utwardzony i ogrodzony.

W pobliżu:

 • 130 m - przystanek autobusowy
 • 300 m - dyskont spożywczy
 • 500 m - port w Gdyni
 • 500 m - trasa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • 5 km - dworzec kolejowy Gdynia Główna
 • 8 km - droga ekspresowa S6

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest bardzo dobra lokalizacja w pobliżu portu, w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, łączącej Port Promowy i Kontenerowy, stocznię oraz bazę Marynarki Wojennej z obwodnicą Trójmiasta i za jej pośrednictwem z autostradą A1. Nieruchomość doskonale nadaje się pod usługi.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 390,32 m2 (piwnica 129,36 m2; parter 213,47 m2; budynek agregatu 47,49 m2)
 • powierzchni 238,58 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 2,34 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 20,89 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 28,76 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone