Opis oferty

Oferujemy do wynajęcia ok. 600m² powierzchni biurowej (w tym sala o powierzchni ok. 280 m² położona na I piętrze). Zróżnicowana wielkość pomieszczeń biurowych (od 10 m² do 33 m²).
Media/uzbrojenie: woda, kanalizacja, elektryczność, ogrzewanie.
Dla nieruchomości zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które ważne jest do dnia 13.02.2034 roku.
Budynek biurowy
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU= 60,73 kWh/(m2∙rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK= 134,90 kWh/(m2∙rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP= 198,60 kWh/(m2∙rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE= 0,05 %
Jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2= 0,08 t CO2/(m2∙rok)

Lokalizacja

Dodatkowe informacje dot. najmu / dzierżawy

1) umowa na czas nieokreślony 
2) okres wypowiedzenia 3-6 miesięcy 
3) kaucja zabezpieczająca równowartości 3 miesięcznego czynszu brutto 
4) czynsz podlega rocznej waloryzacji GUS 
5) powierzchnia dostępna od zaraz 
6) warunki umowy do indywidualnego ustalenia 

Zapraszamy. Z przyjemnością udzielimy szerszych informacji. 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.