Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego uchwałą NR L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej: D8 Partynice-Ołtaszyn-Wojszyce.

Przeznaczenia terenów:

M — obszary mieszkaniowe (98,7 %)
klasy przeznaczeń:
-mieszkalnictwo (dominujące) //zabudowa mieszkaniowa//
-usługi powszechne (uzupełniające) // handel detaliczny, rozrywka, upowszechnianie kultury, obiekty sakralne, biura i pracownie, produkcja drobna i usługi drobne, obsługa pojazdów i jednostek,  opieka nad dzieckiem, usługi zdrowia, edukacja, mieszkania towarzyszące, abudowa zamieszkiwania zbiorowego i wspólnot religijnych//
-usługi powszechne (uzupełniające) //gastronomia, obiekty hotelowe, kryte urządzenia sportowe, pomoc społeczna//
-nauka (uzupełniające) //uczelnie wyższe, obiekty naukowe i badawcze//
-infrastruktura (uzupełniające),
-zieleń (uzupełniające).

Opis oferty

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową na Krzykach.

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa obejmująca działkę 116/6 o pow. 241m2 oraz budynek mieszkalno-usługowy o pow. 277,20 m2.


Na działce mieści się budynek mieszkalno-techniczny w zabudowie zwartej z budynkiem dwukondygnacyjnym Poczty Polskiej, z częścią mieszkalną na drugiej kondygnacji.

Teren nieruchomości od frontu częściowo ogrodzony trwałymi elementami. W obrębie budynku (pomieszczenia na parterze) zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, na piętrze lokal mieszkalny (aktualnie niewyodrębniony), zajmowany na podstawie umowy najmu.

W pobliżu:

  • 150 m – przystanek autobusowy
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 600 m – Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  • 2,7 km – Aquapark Wrocław
  • 5 km – centrum miasta

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na czas nieokreślony ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:
- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 96,50 m2;
- nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone