Opis oferty

Do wynajecia atrakcyjna nieruchomość w Żninie.
Oferujemy do wynajęcia ok.850 m² powierzchni o zróżnicowanej wielkości pomieszczeń. nieruchomość położona jest w centrum miasta Żnin, przy głównej ulicy – Mickiewicza – biegnącej przez miasto w kierunku z Poznania przez Żnin na Bydgoszcz. Nieruchomość dostępna od zaplecza – ulicy Kopernika oraz od frontu – ulicy Mickiewicza. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna w tym osiedle mieszkaniowe - ul. Browarna oraz zabudowa usługowa. Po przeciwnej stronie ulicy Mickiewicza znajduje się supermarket TESCO.
W północnej części miasta wydzielona została strefa przemysłowa terenów inwestycyjnych (łącznie ok. 64 ha) przeznaczonych na cele produkcyjne, magazynowo składowe i handlowe.
Dla nieruchomości zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które ważne jest do dnia 21.09.2033 roku.
Budynek biurowo-techniczny
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU= 259,82 kWh/(m2∙rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK= 340,90 kWh/(m2∙rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP= 415,26 kWh/(m2∙rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE= 0,00 %
Jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2= 0,08 t CO2/(m2∙rok)

Lokalizacja

Dodatkowe informacje dot. najmu / dzierżawy

1) umowa na czas nieokreślony 
2) okres wypowiedzenia 3-6 miesięcy 
3) kaucja zabezpieczająca równowartości 3 miesięcznego czynszu brutto 
4) czynsz podlega rocznej waloryzacji GUS 
5) powierzchnia dostępna od zaraz 
6) warunki umowy do indywidualnego ustalenia 

Zapraszamy. Z przyjemnością udzielimy szerszych informacji. 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.