Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w Chełmie, z dnia 28.12.2001r. nieruchomość znajduje się w obszarze: zapisanym symbolem B2 -strefa Śródmiejska, UŁ.30 – tereny usług łączności - telekomunikacja (funkcja zasadnicza) oraz przylega do terenu komunikacyjnego B2. TDPL-24.

Opis oferty

Nieruchomość z potencjałem na placówkę zdrowia lub biura.

Do sprzedaży nieruchomość gruntowa zlokalizowana na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej, o dominującej funkcji budownictwa wielorodzinnego - strefa centralna miasta Chełm. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem głównym A: biurowo-technicznym, trzysegmentowym, dwa segmenty czterokondygnacyjne, jeden dwukondygnacyjny pełniący funkcję drugiej klatki schodowej wraz z drugim wejściem do budynku, o powierzchni użytkowej 1411,90 m²: technicznym zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy działki, o powierzchni użytkowej 153,60 m², zlokalizowana jest w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 20A.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków: 1565,50 m².
W obrębie budynku głównego A (pomieszczenia w piwnicy, na parterze, I piętro, II piętro) oraz w budynku B zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej (centrala telefoniczna wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz agregatorownia w budynku B), zajmujące łącznie powierzchnię 564,10 m².

W pobliżu:

 • punkty usługowo-handlowe
 • 400 m - centrum miasta
 • 600 m - Urząd Miasta
 • 1,1 km - droga krajowa nr 12
 • 1,5 km - stacja kolejowa Chełm
 • 25 km - przejście graniczne z Ukrainą

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni – 589,4 m2 w budynku na zasadzie użytkowania,
 • powierzchni w gruncie – 136,23 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni gruntu – 20 m2 na zasadzie użytkowania
 • powierzchni elewacji – 45,68 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni dachu – 2,5 m2 na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone