Uwarunkowania planistyczne

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość objęty jest nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 28.06.2019r. Zgodnie z jego zapisami Nieruchomość OPL zlokalizowana została w TERENACH o symbolach  5MW/U i 4KDW. Dopuszcza się: zachowanie istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, remontów, wymiany substancji budowlanej i rozbudowy, lokalizację: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych lub usługowych, budynków wolno stojących lub dobudowanych do innych budynków, urządzeń budowlanych. Wiat lub budynków gospodarczo-garażowych oraz obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

Opis oferty

Biurowiec przy głównej ulicy miejscowości.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr. 428/19, 428/20, 428/21, 428/22 o łącznej powierzchni 1.962 m2 oraz prawo własności zabudowań posadowionych na gruncie.
Działka gruntu nr 428/21 zabudowana jest budynkiem biurowo-technicznym o pow. użytkowej  1.605,60 m2 ; działka gruntu nr 428/22 zabudowana jest garażem o powierzchni użytkowej: 17,30 m2. Działki 428/19 i 428/20 nie są zabudowane. Wszystkie działki tworzą funkcjonalną całość.

Budynek biurowo-techniczny o pow. uż. 1.605,60 m2 - 3 kondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii mieszanej z dachem płaskim krytym papą.
Budynek garażowy parterowy niepodpiwniczony o pow. uż. 17,30 m² konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy stalowej falistej. Dodatkowo na działce o nr. 428/22 znajduje się garaż blaszany posadowiony przez najemcę gruntu.

Teren działki poza zabudową utwardzony betonem, w części szlaką, od frontu ulicy Mickiewicza, oraz z boku zagospodarowany zielenią. Teren nieruchomości ogrodzony. Ogrodzenie wykonane z przęseł z kątowników stalowych wypełnionych siatką na słupkach stalowych obsadzonych w podmurówce betonowej. Bramy wjazdowe od strony ulicy Mickiewicza, oraz od zaplecza – ul. Kopernika – wykonane z płaskowników stalowych.

W pobliżu:

  • 100 m - dyskont spożywczy i centrum handlowe
  • 800 m - Jezioro Duże Żnińskie
  • 1,8 km - trasa S5
  • 45 km - Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych, dotyczących:

  • powierzchni 288,80 m2 w budynku biurowo - technicznym na zasadzie użytkowania lub po uzgodnieniu z kupującym ograniczenie tej powierzchni ostatecznie do 164,7 m2 z ustanowieniem tymczasowych praw na okres max. 18 miesięcy do powierzchni 107,3 m2 (możliwej do uwolnienia po przeniesieniu urządzeń po sprzedaży nieruchomości)
  • powierzchni 82,63 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 1,2m2 w gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 8 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 18,3 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania

- Działka nr 428/20 o powierzchni - 70,00 m2 stanowi część drogi osiedlowej od ul. Kopernika.

- Do działki nr 428/17 (własność ZE) na której stoi budynek trafostacji dostęp odbywa się przez działki nr 428/20, 428/21, 428/22; W Akcie Notarialnym Rep. A nr 7697/2001 z dnia 05.12.2001 r. dot. nabycia przez TP SA prawa wu dz. nr 428/22 i 428/19 zawarto oświadczenie przedstawicieli Gminy Żnin, iż w Dz. III KW nr 8301, z której odłączono ww. działki, wpisana jest służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 428/17 polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez dz. nr 428/18 od strony ulicy Mickiewicza do wschodniej granicy dz. nr 428/17 pasem o szerokości trzech metrów.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone