Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie MW/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z enklawami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Kierunkiem uzupełniającym jest zabudowa usługowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, domy opieki społecznej, domy seniora, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.

Opis oferty

Wielofunkcyjna nieruchomość w dzielnicy Wilda.

Na sprzedaż budynek biurowy o powierzchni 1 333 m2. Jest to obiekt dwubryłowy, niższa część to parter z podpiwniczeniem, wyższa część składa się z podpiwniczenia i 4 kondygnacji nadziemnych. Został wybudowany w 1970 r. w technologii tradycyjnej – murowany z cegły. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Działki 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 68/1 o łącznej powierzchni 1 750 m2. Tworzą całość, kształt regularny, prostokątny. Do nieruchomości przynależy niewielki parking.

W pobliżu:

  • 300 m – sklep spożywczy
  • 300 m – przystanek autobusowy
  • 400 m – stacja kolejowa Poznań Dębiec
  • 4,5 km – centrum miasta

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Oferowana nieruchomość ma charakter wielofunkcyjny. W obecnym stanie pełni funkcję budynku biurowego. Istnieje jednak możliwość zagospodarowania nieruchomości pod handel i usługi. Zgodnie z kierunkiem Studium teren na którym znajduje się nieruchomość umożliwia realizację budynku mieszkalnego. Ponadto, możliwa jest przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku i uzyskanie dodatkowej powierzchni ok. 800 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych, dotyczących:

  • powierzchni 743,18 m2 w budynku biurowo- technicznym na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 26,4 m2 na dachu i 48,17 m2 na elewacji budynku, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni w gruncie 81,31 m2 na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone