Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradz – dla terenu „Starego Miasta” Sieradza, obszar położony w rejonie ulic: Sienkiewicza, Kościuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Polnej, Podrzecze, Podwale, Rybnej i Żabiej uchwalonym przez Radę Miasta Sieradz Uchwałą Nr XXII/284/2009 z dnia 21 maja 2009 roku (Dz.U.Woj. Łódzkiego z 23-06-2009 roku Nr 59, poz. 1590)  nieruchomość położona jest na terenie, oznaczonym symbolem 1 TŁ – tereny telekomunikacji.

Opis oferty

Duży teren z biurami i magazynami blisko Rynku.

Nieruchomość składa się z działki: o numerze: 59, będącej w użytkowaniu wieczystym ORANGE POLSKA S.A., o powierzchni 3 585 m². Nieruchomość położona jest w obrębie zwartej i zorganizowanej zabudowy miejskiej o dominującej funkcji budownictwa wielomieszkaniowego oraz handlowo-usługowego - strefa śródmiejska miasta.

 Nieruchomość zabudowana zespołem budynków.

 • Budynek A - biurowy – o Pu=356,30 m²,
 • budynek B – biurowo-techniczny o Pu=822,80 m²,
 • budynek C – magazynowy o Pu=280,80 m²,
 • budynek D - techniczny o Pu=145,20 m²,
 • budynek E – garaż o Pu=71,50 m²,
 • budynek portierni o Pu=13,80 m².

W obrębie budynku B-biurowo-technicznego (pomieszczenia w piwnicy oraz na parterze) zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, zajmujące łącznie powierzchnię 125,92 m². Ponadto w obrębie zabudowy gospodarczej zlokalizowany jest obiekt stacji transformatorowej. Oprócz budynków na terenie działki zlokalizowane są dwie czerpnie powietrza. Łączna powierzchnia użytkowa budynków: 1690,40 m².

W pobliżu:

 • 150 m – droga krajowa nr 83
 • 350 m – Urząd Miejski
 • 400 m – Rynek
 • 750 m – przystanek autobusowy
 • 1,7 km – stacja kolejowa Sieradz
 • 60 km – Sieradz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 149,2 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 157,79 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 37,5 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 0,30 m2 na i ponad gruntem, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone