Uwarunkowania planistyczne

Obiekt biurowy na dużej działce w centrum.

Dla obszaru obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr L/407/98 Rady Gminy Chrzanów z dnia 21 kwietnia 1998 r.) zgodnie z którym teren nieruchomości przeznaczony jest pod obszary rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych.

Opis oferty

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3546/343 o powierzchni 0,1209 ha oraz prawo własności zabudowy.
Działka nr 3546/343 zabudowana jest budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 664,40 m² oraz budynkiem magazynu paliw o powierzchni użytkowej 3,4 m².

W pobliżu:

  • 250 m – Urząd Miejski
  • 350 m – duży dyskont spożywczy
  • 450 m – przystanek autobusowy
  • 550 m – droga krajowa nr 79
  • 850 m – stacja kolejowa Chrzanów
  • 25 km – Katowice

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych, dotyczących: - powierzchni 187,80 m² w budynku biurowo- technicznym na zasadzie użytkowania - powierzchni 99, 49 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu - powierzchni 13,06 m2 elewacji na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone