Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu obejmującego nieruchomość brak jest uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirosławiec , teren działek nr 115/1; 115/3; 115/4; 115/5 figuruje jako: teren zainwestowany.

Opis oferty

Duża działka przy drodze krajowej nr 10.

Do sprzedaży są działki gruntu oznaczone nr ewid. 115/1; 115/3; 115/4; 115/5. Działka gruntu nr 115/1 o pow. 9037 m² zabudowana budynkiem technicznym o pow. uż. 200,48 m² oraz budynkiem garażowym o pow. uż. 162,14 m². Działka gruntu nr 115/3 o pow. 879 m² nie jest zabudowana. Działka gruntu nr 115/4 o pow. 87 m² zabudowana budynkiem trafostacji. Działka gruntu nr 115/5 o pow. 1376 m² zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. uż. 22,72 m².

W pobliżu:

  • 100 m – droga krajowa nr 10
  • 2 km – Mirosławiec
  • 5 km – 12 Baza Lotnicza
  • 95 km – Szczecin

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone