Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego widnieje zapis: usługi, zabudowa wielofunkcyjna, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej B.

Opis oferty

Budynek biurowy w atrakcyjnej lokalizacji.

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 253, obszaru 2.203,00 m² oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.: budynku biurowo - technicznego o powierzchni użytkowej 867,44 m², budynku garażowego o powierzchni użytkowej 18,00 m², budynku wiaty o powierzchni użytkowej 85,00 m².

W pobliżu:

  • 250 m – Park Miejski
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 750 m – stacja kolejowa Płoty
  • 1,6 km – trasa ekspresowa S6

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

  • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 83,31 m2;
  • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone