Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem G3-55.U/E.24 – tereny zabudowy usługowej – usługi hotelarskie, teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki oraz w obszarze oznaczonym symbolem G3-55.KPj.12 – teren komunikacji, ciąg pieszy.

Opis oferty

Nieruchomość z potencjałem na usługi, w tym na hotel, 15 km od Szczecina.

Do sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 256 o pow. 899 m². Nieruchomość zabudowana jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynkiem biurowo technicznym o pow. 398,70 m².

W pobliżu:

  • Park Miejski
  • 100 m – Urząd Miasta i Gminy
  • 150 m – Szpital Powiatowy
  • 200 m – dworzec kolejowy Gryfino, duży dyskont spożywczy
  • 230 m – droga krajowa nr 31
  • 250 m – dworzec autobusowy
  • 320 m – Starostwo Powiatowe

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Ze względu na lokalizację w centrum miasta nieruchomość wyróżnia się dużym potencjałem inwestycyjnym. Ponadto biorąc pod uwagę parametry zabudowy, kształt działki, miejsca parkingowe, istnieje możliwość pozyskania dodatkowo 700 m2 PUU. – przy założeniu budowy parkingu podziemnego. Drugi wariant zakłada dodatkowe 300 m2 PUU – przy założeniu miejsc postojowych na zewnątrz.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
-powierzchni 146 m² w budynku na zasadzie użytkowania;
-gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone