Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym SUiKZP: przyjętym Uchwałą Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2015 r. zmienionym Uchwałą NR XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice, nieruchomość położona jest zgodnie z projektowanymi kierunkami kształtowania rozwoju przestrzennego w strefie zabudowy wielorodzinnej   i jednorodzinnej z usługami.

Opis oferty

Budynek na akademik, hostel lub mieszkania, w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 35 o pow. 2631 m².

Nieruchomość zabudowana: Budynek biurowo – techniczny o pow. użytkowej. 1138,50 m² - wolnostojący 2 kondygnacyjny podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z dachem płaskim krytym papą. Budynek garażowy o pow. użytkowej. 111,80 m² - 1 kondygnacyjny z dachem płaskim krytym papą z wydzielonymi 7-mioma boksami garażowymi.

W pobliżu:

 • 150 m – Państwowa Szkoła Muzyczna
 • 500 m – Zachodniopomoska Szkoła Biznesu
 • 600 m – Rynek
 • 1 km – stacja kolejowa Gryfice
 • 25 km – nadmorskie kurorty
 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy: 

 • powierzchni 333,70 m2 w budynku na zasadzie użytkowania;
 • w gruncie 153,12 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • na elewacji 7,2 m2 na zasadzie użytkowania
 • na dachu 9 m2 na zasadzie użytkowania
 • na gruncie 26,25 m2 na zasadzie użytkowania
 • nad gruntem 49,5 m2 na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone