Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami MPZP: Uchwała Nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. (wejście w życie: 22 marca 2018 r.) nieruchomość położona jest na terenie: 12IT oraz 03KDL

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12IT o powierzchni 0,77 ha:
1) przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej, w tym parkingów, dopuszcza się zachowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 03KDL - teren dróg publicznych klasy lokalnej

Opis oferty

Duża działka z zabudowaniami.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 91/1, 91/3 o łącznej powierzchni 6649 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku technicznego o powierzchni użytkowej 199,90 m²
- budynku garażowego o powierzchni użytkowej 109,30 m².
Działka 91/1 jest niezabudowana. Budynek techniczny i garażowy - obiekty jednokondygnacyjne, bez poddasza, konstrukcji tradycyjnej murowanej, wolnostojący.

W pobliżu:

  • 250 m – duży dyskont spożywczy
  • 1 km – dworzec autobusowy
  • 2,5 km – Drawski Park Krajobrazowy
  • 50 km – Koszalin

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 121,3 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 252,05 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone