Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr  XLVII/526/98 Rady Miasta Gryfice z dnia 16.06.1998 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym B76 cUSM – teren działalności gospodarczej, usługowej i magazynowo składowej.

Opis oferty

Grunty inwestycyjne 1 km od ścisłego centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 141/2 z obrębu 0008, o łącznej powierzchni 4267 m².
Teren nieruchomości częściowo utwardzony płytami betonowymi, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą, ogrodzony.

W pobliżu:

  • 500 m – droga wojewódzka 105
  • 1 km – centrum miasta
  • 2 km – droga wojewódzka 109
  • 1,4 km – stacja kolejowa Gryfice
  • 40 km – Kołobrzeg
  • 78 km – Szczecin

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W przypadku sprzedaży nieruchomości Telekomunikacja Polska S.A. zastrzega sobie prawo ustanowienia bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej usytuowanej w gruncie (35,2 m2) zbywanej nieruchomości.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone