Uwarunkowania planistyczne

Powierzchnia handlowa 500 m od stacji metra.

Studium - Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.,z póź. zm. (ostatnia zm. w styczniu 2018 r.), Strefa Śródmieścia Funkcjonalnego, Teren - C.30 – teren wielofunkcyjny z dopuszczeniem zabudowy wysokościowej do 30 m  nad p.t.,  średnim wskaźnikiem intensywności zabudowy -3,5, oraz dopuszczonym minimalnym (0%) wskaźnikiem pow. biologicznie czynnej. W obszarze ustalony jest priorytet  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, administracji i biur, niezbędnych inwestycji celu publicznego. 

Opis oferty

Na sprzedaż spółdzielcze własnościowe prawo lokalu handlowo-usługowego nr 21/21a/22 o powierzchni użytkowej 428 m².

Lokal znajduje się w dwukondygnacyjnej, handlowej części budynku wielorodzinnego, stanowiącej pasaż „Centrum Targowa”, będącego własnością Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”.

Budynek został oddany od użytku w 1995 r. Wejście do lokalu z pasażu znajduje się na wprost wejścia z ulicy Targowej.

Lokal położony jest na trzech poziomach i obejmuje następujące pomieszczenia:

- piwnica z półpiętrem o powierzchni 144,89 m² w tym pomieszczenia techniczne, sanitarne, magazyn, klatka schodowa, winda towarowa,
- parter o pow. 238,02 m² w tym stanowisko obsługi klientów, główna sala sprzedaży, dwa pomieszczenia sanitarne, zaplecze socjalne, wydzielone pokoje biurowe, klatka schodowa, winda towarowa,
- półpiętro, na którym zlokalizowane są pomieszczenia sanitarne z poddaszem, o łącznej powierzchni 45,09 m².

W pobliżu:

  • 150 m – przystanek tramwajowy i autobusowy
  • 500 m – stacja metra Dworzec Wileński, centrum handlowe ,,Wileńska"
  • 500 m – Stadion Narodowy
  • 700 m – stacja kolejowa Warszawa Wschodnia
  • 3 km – centrum miasta

 

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone