Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r., nieruchomość stanowi tereny zabudowane.

Opis oferty

Budynek biurowy w Krajence.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 59/4, 59/5, 60/3, 60/4 z obrębu 0084 o łącznej powierzchni 1446 m² oraz prawo własności do budynku biurowo – technicznego o powierzchni użytkowej 422,94 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt wybudowany w latach 70- tych XX w., wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną z dachem płaskim krytym papą.

W pobliżu:

  • 200 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,4 km – stacja kolejowa Krajenka
  • 25 km – Piła
  • 120 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 103,02 m² w budynku na zasadzie prawa użytkowania
  • powierzchni 4 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 1,87 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 16,13 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace polegające budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania zostanie objęta powierzchnia w budynku 83,19  m².

Pozostałe powierzchnie nie ulegną zmianie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone