Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem E 86 UH-A:

 • Przeznaczenie podstawowe:  zachowanie i rozwój funkcji usługowych - zabudowy i obiektów z zakresu handlu detalicznego w obiektach o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, obsługi finansowej;
 • Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe i nieoddziałujące znacząco na środowisko, związane z podstawową obsługą lokalnej społeczności, z zakresu: gastronomii, zdrowia, nauki, oświaty, kultury, usług bytowych i rzemiosła, opieki społecznej, jako funkcja uzupełniająca w stosunku do funkcji podstawowej.

Opis oferty

Nieruchomość pod biura i usługi w bardzo dobrej lokalizacji.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • Budynek biurowy o pow. użytkowej 1308,1 m2
 • Budynek techniczny o pow. użytkowej 95 m2

Budynek biurowy to obiekt wybudowany w 1962 r., murowany. W całości podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne z nadbudowaną wentylatornią. Dach dwuspadowy, wyremontowany w 1999 r. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, telefoniczną, odgromową.

Wejście główne od strony południowej, drugie wejście wyłącznie na 1. piętro i nadbudówkę. Dodatkowe wejście od strony północnej. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe i obsługi technicznej, na parterze i piętrze pomieszczenia o przeznaczeniu biurowo-usługowym..

Teren nieruchomości jest ogrodzony i zagospodarowany – znajdują się na nim wydzielone miejsca parkingowe. Działka o pow. 2864 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta ze ściętym północno wschodnim narożnikiem.

Wjazd na teren nieruchomości od ul. Irysowej.

W pobliżu:

 • 250 m – przystanek tramwajowy
 • 500 m – przystanek autobusowy
 • 700 m – stacja Metro Wilanowska
 • 1,1 km – centrum handlowe Galeria Mokotów
 • 3,2 km – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 612,4 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 754,28 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 31,7 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 20 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 80,86 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone