Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U - zabudowa usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 400 m2, lokalizację budynków gospodarczych i garażowych oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Opis oferty

Kompleks budynków biurowo-gospodarczych.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 593, 594, 597 o łącznej powierzchni 701 m² oraz prawo własności posadowionych na gruncie:
- budynku technicznego o powierzchni 519,34 m²
- budynku gospodarczego o powierzchni 183,46 m²
- wiaty o powierzchni 89,3 m²
Budynek techniczny – obiekt 2-kondygnacyjny, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony.Budynek gospodarczy  – obiekt 2-kondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

W pobliżu:

 •  100 m – Kino Światowid
 •  100 m – DW 182
 •  150 m – Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
 •  250 m – duży dyskont spożywczy
 •  480 m – dworzec autobusowy
 •  500 m – punkt widokowy Góra Krzyżowa
 •  800 m – DK178
 •  87 km – Poznań

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu dworca autobusowego. Ponadto korzystny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stwarza duże możliwości potencjalnym inwestorom – funkcje administracji publicznej i usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dodatkowo różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. 

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 193,97 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 9,01 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 16 m2 na dachu budynku na zasadzie użytkowania
 • gruntu o powierzchni 102,12 m na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone