Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.06.2007 r., nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem U4 – teren zabudowy z zakresu handlu detalicznego, hurtowego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej, turystyki, sportu i rekreacji.

Opis oferty

Nieruchomość biurowa na dużej działce przy drodze krajowej nr 11.

Do sprzedaży jest prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 1512/6 z obrębu Miasto Rogoźno, o powierzchni 1340 m² oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 393,83 m².
Budynek biurowo-techniczny – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wybudowany w latach 80-tych XX wieku.
Teren działki jest nieogrodzony. Dostępność komunikacyjna drogą o trwałej nawierzchni – betonowej.

W pobliżu:

  • 250-300 m – dwa duże dyskonty spożywcze
  • 900 m – Jezioro Rogozińskie
  • 1,6 km – stacja kolejowa Rogoźno Wielkopolskie
  • 2,2 km – droga krajowa nr 11
  • 35 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 102,72 m² w budynku na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 15,23 m2  na elewacji budynku zajętej przez skraplacze klimatyzatorów
3) powierzchni 119,46 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
4) powierzchni 2,56 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone