Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 510 Rady Miasta Konin z 23.09.2009 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU 31 - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej - strefa ochrony konserwatorskiej B i ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum miasta.

Dosprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 98 z obrębu 0018, o powierzchni 1064 m² oraz prawo własności  zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo – technicznego o powierzchni użytkowej 279,19 m²
- budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 78,74 m²
- wiaty stalowej o powierzchni 51,41 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej jako 1 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony , wolnostojący.
Budynek warsztatowy – obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt składa się z 2 części z dwoma odrębnymi wejściami.
Nieruchomość jest ogrodzona.

W pobliżu:

  • 350 m – Rynek Starego Miasta
  • 500 m – Urząd Miejski
  • 900 m – droga krajowa nr 92
  • 2,8 km – stacja kolejowa Konin
  • 106 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 120,96 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 9 na elewacji na zasadzie użytkowania
  • gruntu o powierzchni 24,82 m2 na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone