Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XLIII/325/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30.06.2010 r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym jako teren rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami (M2).

Opis oferty

Budynek biurowy we Wronkach.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 2151, 2152, 2153 o łącznej powierzchni 828 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynek biurowo-techniczny o powierzchni 543,99 m²
- budynek techniczny o powierzchni 93,46 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt 3 kondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z dachem płaskim krytym papą.
Budynek techniczny – obiekt wolnostojący 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z dachem płaskim krytym papą.
Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Teren nieruchomości jest utwardzony nawierzchnią z płyt chodnikowych.

W pobliżu:

  • 300 m – Plac Targowy
  • 700 m – stacja kolejowa Wronki
  • 61 km – Poznań
  • 101 km – Gorzów Wielkopolski
  • 153 km – Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 226,49 m2 w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 39,59 m2 w budynku technicznym na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 2,17 m2 na elewacji oraz 4 m2 na dachu budynku biurowo-technicznego na zasadzie użytkowania
  • gruntu o powierzchni 41,59 m na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone