Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LVI/522/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 stycznia 2010r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowo -usługowej.

Opis oferty

Na nieruchomość składają się:

 • budynek biurowy – 2922,54 m2
 • magazyn – 55,92 m2
 • portiernia – 18,45 m2

Łączna powierzchnia zabudowań to 2 996,91 m2. Budynek główny to obiekt wolnostojący, o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej – piwnicy. Do budynku dobudowano łącznik oraz drugą klatkę schodową. Ściany zewnętrzne murowane z cegły oraz pustaków. W piwnicach znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne, w kondygnacjach nadziemnych – pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczne, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty. Budynek posiada instalacje: c.o. z węzła cieplnego, elektryczną, odgromową, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną oraz instalacje teletechniczne.

Działki 319 i 321 stanowią całość, kształt nieregularny. Łączna powierzchnia to 4 207 m2. Teren ogrodzony i zagospodarowany pod parking.

W pobliżu:

 • 20 m – poczta
 • 100 m – przystanki autobusowe
 • 100 m – Urząd Miejski
 • 300 m – park miejski
 • 400 m – Rynek
 • 700 m – dworzec kolejowy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość cechuje dobra lokalizacja w ścisłym centrum miasta, duża działka oraz miejsca parkingowe zagospodarowane na terenie działki. Również korzystne są zapisy Studium, które dopuszczają zabudowę jedno- i wielorodzinną. Możliwy jest rozwój nieruchomości poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku – rozbudowa o ok. 400 m2 pow. zabudowy i 2 kondygnacji nadziemnych.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności  w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 477,6 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 5,07 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • gruntu o powierzchni 485,23 m na zasadzie służebności przesyłu
 • gruntu o powierzchni 31,97 mna zasadzie użytkowania

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania w budynku zostanie objęta powierzchnia 518,29 m2.

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone