Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 02.06.2000 r., nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Powierzchnie biurowe na dużej działce przy drodze krajowej.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 87/11, 87/12, 88/3, 88/5 i 88/6 o łącznej powierzchni 3997 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na działce 87/12:- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 1818,87 m²- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 175,01 m²,
Na działce nr 87/12 znajduje się także podziemny zbiornik paliwa do agregatu i garaż blaszany. Pozostałe grunty są niezabudowane.
Budynek biurowo-techniczny – obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Część pomieszczeń budynku jest użytkowana przez Orange Polska, część pomieszczeń jest wynajmowana.
Budynek pomocniczy – obiekt połączony łącznikiem z budynkiem biurowo-technicznym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia garażowe, rozdzielnia, transformatornia oraz pomieszczenie agregatu.

W pobliżu:

  • 60 m – droga krajowa nr 58
  • 250 m – duży dyskont spożywczy
  • 700 m – Jezioro Domowe Małe
  • 1,4 km – stacja kolejowa Szczytno
  • 1,5 km – Ruiny Zamku Krzyżackiego

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) Łącznie powierzchni 408,53 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 181,06 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
3) powierzchni 0,10 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania
3) Powierzchni 20,99 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
4) Powierzchni 12,8 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone