Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 02.06.2000 r., nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Powierzchnie biurowe na dużej działce przy drodze krajowej.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 87/11, 87/12, 88/3, 88/5 i 88/6 o łącznej powierzchni 3997 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na działce 87/12:- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 1818,87 m²- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 175,01 m²,
Na działce nr 87/12 znajduje się także podziemny zbiornik paliwa do agregatu i garaż blaszany. Pozostałe grunty są niezabudowane.
Budynek biurowo-techniczny – obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Część pomieszczeń budynku jest użytkowana przez Orange Polska, część pomieszczeń jest wynajmowana.
Budynek pomocniczy – obiekt połączony łącznikiem z budynkiem biurowo-technicznym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia garażowe, rozdzielnia, transformatornia oraz pomieszczenie agregatu.

W pobliżu:

  • 60 m – droga krajowa nr 58
  • 250 m – duży dyskont spożywczy
  • 700 m – Jezioro Domowe Małe
  • 1,4 km – stacja kolejowa Szczytno
  • 1,5 km – Ruiny Zamku Krzyżackiego

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) Łącznie powierzchni 556,78 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
2) Powierzchni 159,99 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu + 12 m2 komora rozprężna, razem – 171,99 m2
3) Powierzchni 8,74 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
4) Powierzchni 8,4 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone