Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem MU-4 - tereny zabudowy podmiejskiej zabudowy mieszkalno-usługowej.

Opis oferty

Nieruchomość mieszkalno-biurowa w centrum miejscowości.
Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 275/1 i 275/2 o łącznej powierzchni 2873 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku techniczno-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 1140,67 m²
- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 265,46 m².
Budynek techniczno-mieszkalny – obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty. W prawym skrzydle budynku znajdują się trzy mieszkania służbowe/zakładowe. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe.
Budynek pomocniczy – obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się cztery boksy garażowe, po-mieszczenie agregatu, pomieszczenie zbiornika na paliwo oraz pomieszczenie gospodarcze.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 350 m – przystanek autobusowy
  • 400 m – Zamek Krzyżacki
  • 500 m – droga krajowa nr 58
  • 1,1 km – stacja kolejowa Olsztynek
  • 27 km  – Olsztyn

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

- powierzchni 159,39 m² w budynkach na zasadzie użytkowania

- w gruncie na zasadzie służebności przesyłu - 171,31 m2

- użytkowanie gruntu – 3,92 m2

- nad gruntem na zasadzie służebności przesyłu - 66 m2

- służebność przesyłu na elewacji – 33,86m2

- użytkowania na dachu – 21,12 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone