Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX/197/98 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.06.1998 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 4 MP - zabudowa mieszkalno - pensjonatowa nad jeziorem Gołdapiwo.
Gmina w Kruklankach nie podjęła uchwały o wyznaczeniu strefy rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu.
Nieruchomość nie jest wpisana i nie leży w strefie ochronnej Gminnej Ewidencji Zabytków.

Opis oferty

Dom nad jeziorem pod pensjonat.
Dosprzedaży jest prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 222/1, 222/9, 224/21 o łącznej powierzchni 1615 m2 oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:

 • budynku mieszkalno - technicznego o powierzchni 259,37 m2
 • wiaty magazynowo - garażowej o powierzchni 92,66 m2 (wiata 77,06 m2 i garaż 15,60 m2)

Nieruchomość tworzy zwarty teren na którym:

 • Działka nr 222/1 o powierzchni 871 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-technicznym.
 • Działka nr 224/21 o powierzchni 314 m2 jest zabudowana wiatą magazynowo-garażową.
 • Działka nr 222/9 o powierzchni 430 m2 jest niezabudowana. Cała nieruchomość jest ogrodzona.

Budynek mieszkalno-techniczny - obiekt 2-kondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony z gospodarczym strychem. W budynku zlokalizowane są funkcjonujące apartamenty i pokoje gościnne, teren nieruchomości zagospodarowany na cele rekreacyjne.

W pobliżu:

 • 200 m – Jezioro Gołdapiwo
 • 500 m – Plaża Gminna
 • 7,5 km – droga krajowa nr 63
 • 13 km – Giżycko

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 19,70 m² w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 60,62 m² w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,10 m² na gruncie na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 5,5 m² na elewacji na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone