Uwarunkowania planistyczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie uchwalony przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich uchwałą nr LIII/517/06 z dnia 31.05.2006 r., zgodnie z planem działka nr 2042/81 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny usług.

Obecnie dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość opracowywany jest nowy projekt MPZP, w którym teren oznaczy jest jako 17 MWU: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) zabudowa usługowa, 

2) przeznaczenie uzupełniające: garaże podziemne i wielopoziomowe. 

Opis oferty

Atrakcyjna nieruchomość pod hotel, w centrum miasta.

Nieruchomość położona w Piekarach Śląskich, przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 10 objęta księgą wieczystą prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach:
- KW nr GL1T/00040294/8, którą stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 2042/81 o powierzchni 0,3453 ha zabudowana:
-budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni netto 1 637,56 m², powierzchni użytkowej 1 539,37 m² i obiektami o przeznaczeniu magazynowo - garażowym o powierzchniach :budynek gospodarczy – 22,44 m²,budynek garaży 1 – 35,02 m²,budynek garaży 2 – 55,56 m²,budynek garaży 3 – 62,50 m².
Nieruchomości budynkowe stanowią odrębne od gruntu prawa własności Oragne Polska S.A. Teren działki ogrodzony i częściowo utwardzony kostką brukową.

W pobliżu:

  • 100 m – Park Kalwaria
  • 300 m – przystanek autobusowy
  • 500 m – centrum miasta
  • 1,8 km – autostrada A1
  • 2 km – droga krajowa nr 902
  • 16 km – Katowice

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 153,73 m² w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 150,07 m² w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
3) powierzchni 18,02 m² użytkowania gruntu
4) powierzchni 11,45 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
5) powierzchni 8 m² na dachu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone