Uwarunkowania planistyczne

Obiekt na terenie zabudowy wielorodzinnej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/117/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11.09.2000 r. nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Opis oferty

Budynek biurowo-usługowy w Ożarowie.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1803/571 i 1803/572 o pow. 1334 m², oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku techniczno- usługowego o pow. 342,51 m².
Budynek techniczno-usługowy - obiekt parterowy, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej.
Dojazd do nieruchomości ul. Osiedle Wzgórze o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Teren jest ogrodzony.

W pobliżu:

  • 200 m – Urząd Miasta i Gminy
  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 450 m – droga krajowa nr 79
  • 20 km – Ostrowiec Świętokrzyski

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 77,42 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 227,67 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 15 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 2 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 2 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone