Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 (Uchwała Nr PR.0007.59.2018) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 33MWI – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

- Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa z zastrzeżeniem z wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pojazdów, baz, składów, oraz tych znacząco wpływających na środowisko. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się rozbudowę istniejących w dniu uchwalenia planu lokali usługowych z zakresu usług handlu detalicznego, rzemiosła, opieki zdrowotnej, a także biur w parterach budynków mieszkalnych.

 

 

Opis oferty

Budynek mieszkalny w Rudzie Śląskiej.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1132/177 o powierzchni 365 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
Budynek techniczno-mieszkalnym o powierzchni 796,90 m² trzykondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, telekomunikacyjną, centralnego ogrzewania, gazową.

W pobliżu:

  • 150 m – przystanek autobusowy
  • 250 m – przystanek tramwajowy
  • 500 m – centrum miasta
  • 550 m – Urząd Miasta
  • 2 km – droga krajowa nr 902
  • 12 km – Katowice

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 79,6 m² w budynku na zasadzie użytkowania;

2) powierzchni 14,4 m2 elewacji na zasadzie użytkowania

3) powierzchni 25,3 m2 dachu na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone