Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą XXXI/523/06 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 06.04.2006 r.:
- działka 2692/66 oznaczona jest symbolami: teren nieuciążliwych usług różnych,obsługa komunikacyjna;
- działka 2694/66 oznaczona jest symbolem teren nieuciążliwych usług różnych.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum miejscowości.

Do sprzedaży jest prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 2692/66; 2694/66; 2857/79 o łącznej powierzchni 516 m² oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni 247,98 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, w zwartej zabudowanie z sąsiadującym budynkiem usługowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 50-tych XX w. Stan surowy zamknięty.

W pobliżu:

  • 120 m – przystanek autobusowy
  • 280 m – Urząd Gminy
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 3,5 km – droga krajowa nr 94
  • 5,8 km – autostrada A1
  • 25 km – Katowice

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieodpłatnych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 31,1 m² w budynku na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 11,04 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone