Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy Pszczółki teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla celów oferty przyjęto faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, a mianowicie: mieszkaniowo-usługowy.

Opis oferty

Budynek z potencjałem inwestycyjnym blisko stacji PKP.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 224/1. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 1 700 m². Wjazd na działkę odbywa się bezpośrednio z ulicy Kościelnej. Najbliższe otoczenie stanowi głownie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w mniejszym stopniu zabudowa usługowa. Teren stanowi atrakcyjne miejsce o dobrze rozwiniętej infrastrukturze i korzystnym dostępie do lokalnie usytuowanych mediów.

Działka nr 224/1 ma stosunkowo regularny kształt zbliżony do prostokąta oraz płaskie ukształtowanie terenu. Zabudowana jest budynkiem biurowo-technicznym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 947,84 m² będącym własnością Orange Polska S.A.

Teren poza budynkiem jest w dużej części utwardzony, działka jest ogrodzona.

W pobliżu:

  • 100 m - stacja kolejowa
  • 100 m - Urząd Gminy w Pszczółkach
  • 150 m - DK 91
  • 350 m - dyskont spożywczy
  • 500 m - Zabytkowy Wiatrak
  • 22 km - Gdańsk

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość jest korzystnie zlokalizowana  niedaleko dworca i obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z estymacją OPL możliwy jest wzrost powierzchni do wysokości 5 kondygnacji, co umożliwiłoby uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej PUM w stosunku do istniejącej o 1 100 m²  .

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
- powierzchni 67,81 m² (34,86 m² w piwnicy, 32,95 m² na I piętrze); w budynku techniczno-mieszkalnym na zasadzie użytkowania;
- gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone