Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod nazwą „Osiedle Wazów” w Człuchowie zatwierdzonego Uchwałą nr LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 27, poz. 463, z dnia 23 lutego 2010 r.) działki 60/10 i 60/12 położone przy ul. Osiedle Wazów 8 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem: 19U – teren zabudowy usługowej (działka nr 60/12), 32 KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych (działka nr 60/10).

Opis oferty

Nieruchomość biurowa w ścisłym centrum miasta.

Budynek biurowy to obiekt 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o powierzchni  ponad 1 700 m2 został wybudowany w latach 80. XX  wieku.  Do budynku prowadzi 1 wejście, a komunikację wewnątrz zapewnia 1 klatka schodowa. Pomieszczenia w budynku zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym pośrodku. Wielkość gabinetów waha się w granicach 20-30 m2. Na 2. piętrze znajdują się duże wolne przestrzenie do dowolnego zagospodarowania – 200 m2 po dawnej centrali.

Na działce znajduje się również garaż o powierzchni 17 m2, który może zostać rozebrany.

Nieruchomość znakomicie nadaje się na budynek biurowy bądź obiekt usługowy, powierzchnie biurowe mogą być wykorzystane na sklepy i punkty usługowe.
Doskonała lokalizacja, układ i budowa budynków daje również możliwość przerobienia obiektu na hotel lub hostel jak również na cele mieszkaniowe.

W pobliżu:

  • 100 m – duży dyskont spożywczy
  • 250 m – droga krajowa nr 25
  • 400 m – Urząd Miasta
  • 500 m – Zamek
  • 1,6 km – stacja kolejowa Człuchów

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy powierzchni:

  • 285,09 m2 pomieszczeń w budynku na zasadzie użytkowania
  • 129,93 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • 4,2 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania
  • 31,04 m2 na elewacjach na zasadzie użytkowania
  • 20,92 m2 na dachu na zasadzie użytkowania

Należy zagwarantować 1 miejsce parkingowe dla służb technicznych OPL.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone