Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr V/34/07 z dnia 30.03.2007r., nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym do zagospodarowania i użytkowania jako: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej zwartych jednostek osadniczych.

Opis oferty

Kompleks biurowo-mieszkalny z magazynem i garażem.

Do sprzedaży jest prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 414 o powierzchni 2100 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku techniczno-biurowego o powierzchni 741,22 m²
- budynku garażowego o powierzchni 172,85 m².
Budynek techniczno-biurowy - obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wykona-ny w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne (pustostany), pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.
Budynek garażowy - budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia garażowe oraz magazynowe.

W pobliżu:

  • 300 m – Urząd Gminy
  • 350 m – duży dyskont spożywczy
  • 400 m – droga krajowa nr 22
  • 2 km – stacja kolejowa Zblewo
  • 70 km – Gdańsk

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 126,30  m² w budynkach na zasadzie użytkowania
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone