Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XIV/72/2000 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 czerwca 2000 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie publicznej infrastruktury społecznej.

Opis oferty

Parterowy budynek z poddaszem użytkowym w centrum miasta.

Nieruchomość inwestycyjna ze stopą zwrotu.

Do sprzedaży jest prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 661/2 o powierzchni 538 m² oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 247,85 m² usytuowanego na tym gruncie.

Budynek biurowo-techniczny – obiekt wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, konstrukcji tradycyjnej. Rok budowy: 1992-93.
Nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana zielenią.

W pobliżu:

  • 250 m - dyskont spożywczy
  • 300 m - Rynek
  • 1,1 km - stacja kolejowa i dworzec autobusowy
  • 1,2 km - droga wojewódzka 304
  • 40 km - Zielona Góra
  • 102 km - Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 52 m² w budynku na zasadzie użytkowania,
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone