Uwarunkowania planistyczne

Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice, zgodnie z którą dz. 305 w Siemianicach, o pow. 7909 m², znajduje się na terenie oznaczonym jako 56 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

Opis oferty

Duża działka 5 km od Słupska.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 305 o powierzchni 7909 m². Działka stanowi nieużytek częściowo zadrzewiony i zakrzaczony o nieregularnym ukształtowaniu. Posiada dostęp do drogi utwardzonej – ul. Kolejowa. Nieruchomość nie jest ogrodzona oraz nie są wznowione słupski graniczne. Działka nie jest uzbrojona.

W pobliżu:

  • 200 m – droga wojewódzka nr 213
  • 250 m – przystanek autobusowy
  • 5 km – Słupsk
  • 18 km – Morze Bałtyckie

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 94,6 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

Grunt jest wieloletnim nieogrodzonym nieużytkiem, w związku z tym w oraz na gruncie mogą znajdować się odpady      i zanieczyszczenia naniesione przez osoby trzecie. Sprzedawana jest nieruchomość z wadą w stanie istniejącym. Kupujący powinien przez zakupem przeprowadzić badanie gruntu, aby mieć świadomość kosztów ich ewentualnej utylizacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone